Mijn diensten

Werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht

U kunt bij ons terecht voor:

  • het opstellen, beoordelen of actualiseren van arbeidsovereenkomsten
  • het opstellen, beoordelen of actualiseren van arbeidsvoorwaardenreglementen
  • advies over de wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • advies over werken met oproepkrachten en ZZP’ers
  • het opstellen, beoordelen of advies over de naleving van bijzondere bedingen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding
  • advies bij ziekte en verzuim van werknemers (1ste, 2e en 3e ziektejaar)
  • het treffen van minnelijke regelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, inclusief opstellen vaststellingsovereenkomst
  • het begeleiden op arbeidsrechtelijk gebied van reorganisaties en bedrijfsovernames en uitvoeren van een arbeidsrechtelijk due diligence onderzoek
Juridisch overleg bij De Juristenkamer
Juridische ondersteuning bij Boswinkel Arbeidsrecht Advies

Procedures

Als dat nodig is kan Boswinkel Arbeidsrecht Advies als gemachtigde optreden voor de kamer van kantonzaken. Denk daarbij aan het begeleiden van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het optreden in procedures met betrekking tot het schenden van een concurrentie of een relatiebeding.

Daarnaast begeleidt Boswinkel Arbeidsrecht Advies ontslagaanvragen via de arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV. Het gaat dan meestal om ontslagprocedures wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. 

Ook staat Boswinkel Arbeidsrecht Advies regelmatig werkgevers bij in bezwaarprocedures tegen opgelegde loonsancties door het UWV of opgelegde boetes door de Arbeidsinspectie.