Boswinkel Arbeidsrecht Advies

Vakkundig en betrokken

E-mailadres:

scboswinkel@boswinkelarbeidsrecht.nl

Fieke Boswinkel

Boswinkel Arbeidsrecht Advies helpt MKB-ondernemingen met vragen op het gebied van het arbeidsrecht. Op laagdrempelige wijze kunnen ondernemingen hierover met Fieke Boswinkel in contact treden. Juridische kwesties worden op een duidelijke en heldere manier besproken.  Waar nodig wordt snel actie ondernomen.  Door deze werkwijze heeft Fieke Boswinkel met veel van haar klanten een langdurige en prima relatie opgebouwd. 

Fieke Boswinkel

Wat kan ik voor u betekenen?

Enkele voorbeelden van werkzaamheden van Boswinkel Arbeidsrecht Advies zijn:​

  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • advisering bij ziekte en verzuim
  • het treffen van regelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden inclusief het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
  • het begeleiden van ontslagaanvragen bij het UWV
  • het uitvoeren van arbeidsrechtelijk due diligence onderzoeken
  • bezwaar maken tegen opgelegde boetes van het UWV en de Arbeidsinspectie

Aangesloten bij De Juristenkamer

De Juristenkamer is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig gevestigde juristen op het kantoor van Boswinkel Arbeidsrecht Advies. Binnen dit samenwerkingsverband ligt de nadruk op het onderling delen van kennis, kosten en kantoor. Voor de aangesloten juristen creëert De Juristenkamer – onder behoud van ieders zelfstandigheid en een gescheiden praktijkvoering – een omgeving waar het prettig werken is.